Jaká by mě být správná identita firmy?

Jaká by mě být správná identita firmy?

Představte si firmu jako člověka. Každý z nás je jedinečný. Odlišujeme se od sebe barvou vlasů, očí či pleti. Vyznáváme jiná náboženství, máme jiné názory a chování. Máme rádi svůj osobitý styl oblékání a své vlastní koníčky. Snažíme se, být jedineční, neoblékat se stejně, jako kolegové v práci, chovat se podle našeho uvážení a mít své vlastní názory. Hlavně nebýt uniformní. Všechny ty prvky dohromady tvoří naši celkovou image. Svou vlastní image by měla mít i jakákoliv společnost, říkáme tomu identita firmy (corporate identity). Identita firmy představuje soubor prvků, kterými se firma prezentuje na veřejnosti. Samotná identita firmy by měla být jednotná a nezaměnitelná. Měla by se odlišovat od konkurence, být snadná a jasně identifikovatelná. Identita firmy nepředstavuje jen samotný grafický design, ale stejně jako u člověka, je to celá image. Spojuje firemní kulturu, firemní hodnoty, tradice a styl firmy do jednotného celku.

V dnešní vysoce konkurenční době je nesprávné domnívat se, že není nutné pracovat na firemní identitě. K prezentaci firmy nestačí pouze webové stránky, důležitým marketingovým nástrojem je právě celá identita firmy.

Jak tvoříme identitu firmy?

Nejprve musíte pochopit, že je lepší oslovit grafické studio, než si například logo dělat sám. Bohužel tato práce je nevděčná a v České republice oproti zahraničí zatím naprosto nedoceněná. Jen malé množství firem doopravdy chápe, jak je brand důležitý, a že za kvalitní práci je potřeba zaplatit. To stejné platí v případě webových stránek, které jsou zastaralé a často nemoderní. Většina firem, které pochopily, že je nutné v současné době investovat volné finanční prostředky do firemní identity a online marketingu, prosperují.

Identita firmy tedy obsahuje vizuální identitu, firemní kulturu, produkt, image nebo také firemní komunikaci. Jedním z nejzákladnějších a nejdůležitějších prvků je logo. Proto by se měla věnovat velká pozornost výběru dobrého grafického studia, kterému tento úkol svěříte. Určitě si nepřejete, aby vaše logo nebo vizuální identita, kolovali na internetu pro pobavení grafiků.

Jak jsme již říkali, musíte počítat s tím, že grafická práce něco stojí. Je to práce kreativní, a za kreativitu si člověk bohužel musí připlatit. Z toho vyplývá, že by neměla být jediným kritériem cena. Úroveň a estetická kvalita všech firemních dokumentů, vizitek, katalogů atd. je velice důležitá, a to především z důvodu prvního dojmu, který získá budoucí klient. Jelikož vše vypovídá o chování a směru vaší firmy. Stejně tak i webová prezentace, která může významným způsobem přispět k posílení povědomí o vašich produktech, službách nebo značce.

Prezentace společnosti na veřejnosti je důležitá součást identity firmy. Tímto způsobem se vlastně sdělují základní i detailnější informace o firmě nebo o produktech potencionálním zákazníkům. Reklamní inzeráty by měly být zajímavé a poutavé, dobrá reklamní agentura by měla být schopna i poutavých textů. Firmy často zanedbávají ty marketingové nástroje, které jsou pro ně méně cenově náročné, ale zároveň efektivní. Jedním z takových je například polep auta tzv. Car image. Velice finanče nenáročné, ale zároveň poutavé. Většinou si všimnete auta, které vyčnívá z davu, a pokud má ještě poutavý a dobře provedený design, udělá větší reklamu než nějaké plakáty.