Založení offshore společnosti

Založení offshore společnosti

Založení takové offshore společnosti není složitá záležitost, ale musí se dodržovat základní pravidla, která jsou pro tuto akci stanovena. Rozhodnete-li se k tomuto kroku, bude vám stačit pouze písemná komunikace, která obvykle probíhá přes email. Není tedy nutné domlouvat si osobní schůzky nebo se vydat na cestu do země, kde bude mít vaše společnost sídlo. Výhodou založení offshore společnosti je anonymita, která ale není stoprocentní, jelikož musí být dodržen proces KYC (know your customer), který musí identifikovat a ověřit zakladatele společnosti. Samozřejmě všechno musí probíhat v souladu se zákony. Řízení takovéto společnosti probíhá prostřednictvím zvoleného ředitele, zmocněnce nebo osobně. K založení firmy je potřeba počáteční kapitál.

Jak tedy postupovat při založení společnosti?

Nejjednodušším krokem je zvolení specializované firmy, která většinu práce odvede za vás. Založení takovéto offshore firmy umí brněnská společnost MONEUS. Zde vám vysvětlím, jak takový proces probíhá.

 • Po vybrání zprostředkovatele založení zahájíme odbornou konzultaci, během které se seznámíme se všemi potřebnými věcmi, které bychom měli znát. Takovéto konzultace většinou bývají prostřednictvím emailu, Skype, telefonního rozhovoru nebo i osobní schůzkou.
 • Po předchozí konzultaci objednáme založení offshore společnosti. Zvolíme si tedy cílovou zemi, ve které se bude nacházet naše sídlo. Tady je dobré prostudovat tamní zákony, zjistit si o budoucí zemi nějaké ty informace a popřípadě zvážit nejlepší možnou volbu. Objednávku lze uskutečnit ihned při první komunikaci. Tyto komunikace bývají bezpečné, takže k vašim osobním údajům a informacím nebude mít přístup nikdo nepovolaný.
 • Po předchozím kroku se zahájí zakládání společnosti, které bude trvat několik dnů.
 • V závěrečném kroku vyčkáme na doručení dokumentů ohledně vaší nové společnosti kurýrní službou do České republiky. Dokumenty si budete moct vyzvednout ve zprostředkovatelské společnosti nebo nechat zaslat rovnou na vaši adresu. Proces doručení dokumentů obvykle trvá 5-7 dní.

Dále je také možností koupit si již hotovou offshore společnost, čímž se vyhnete procesu zakládání firmy.   

Výhody založení offshore společnosti

 • Anonymita – výhoda je zde v téměř stoprocentní anonymitě a spravování své společnosti
 • Plánování + daňová optimalizace – všechen chod firmy je legální a v souladu s tamními zákony, placení daní je zde minimální nebo nulové, výplaty zisku s dividendy daněny nejsou vůbec, existence dohod zamezení dvojího zdanění
 • Kapitál – není zde nutnost zakládání kapitálu, kapitál je zde nízký
 • Mezinárodní obchod – vaše společnost může podnikat ve více zemích
 • Změna občanství nebo trvalého pobytu – v souvislosti s novým sídlem vaší společnosti je zde možnost změnění státního občanství nebo trvalého pobytu
 • Duševní vlastnictví – je zde výhoda držení a prodeje autorských licencí, patentů, know-how a podobných nehmotných statků
 • Holding – při centralizaci zisku do mateřské společnosti je zde možnost snížení daňového zatížení
 • Poskytování služeb – mezi nejčastěji poskytované služby se řadí poradenství, vyjednávání, školení, interaktivní výuky, právní služby, uchovávání cenných informací atd…

Nevýhody založení offshore společnosti

 • Aktualita – je potřeba sledovat neustále změny v právních řádech země, kde sídlí vaše společnost
 • Jednání – problém spočívá s obdržením státních zakázek, popřípadě s neochotou spolupráce
 • Podnikání – taková firma založená v daňovém ráji nemá oprávnění zde podnikat ani být dotována z místních zdrojů
 • Bankovní účty – někdy se můžete setkat s problémem ze strany bank, které odmítnou transakce nebo otevření účtů
Kdo je to developer?

Kdo je to developer?

Developer. Slovo, které se vyskytuje v médiích i na úředních deskách, už asi aspoň jednou viděl každý. Víte ale přesně, co to znamená? Developer se odvozuje od slova development, které lze z angličtiny přeložit mnoha způsoby. Nejobecněji se to do češtiny dá převést jako vývoj, pokrok. Jako developer by tedy mohl být ve velmi obecném překladu označen ten, který přináší pokrok či změnu do měst a obcí prostřednictvím nových stavebních projektů.

Financování projektů

Jedná se buď o společnost, nebo fyzickou osobu, která iniciuje a financuje výstavbu nějaké nemovitosti pro pronájem nebo prodej. Nemovitostí může být rodinný dům, bytový objekt, kancelářská budova, průmyslový objekt (sklad, dílna, továrna…), nebo také multifunkční budovy (služby, byty a kanceláře v jedné budově). Financovat takové nemovitosti může developer z vlastních zdrojů, nebo ve spolupráci s bankami či dalšími investory.

Developer buď může nemovitost vybudovat od nuly na prázdném pozemku, zrekonstruovat starší budovu nebo koupit už hotový objekt. Obvykle si ale hlídá všechny kroky projektu, to znamená, že vytipuje lokalitu, najde vhodný pozemek pro výstavbu či objekt k rekonstrukci, zajistí financování, projekt, všechna potřebná povolení a vybere i dodavatele stavebních prací. Hotový projekt pak sám, nebo prostřednictvím správcovské firmy spravuje, stará se o jeho chod a byty, kanceláře či obchody pronajímá či prodává koncovým uživatelům.

Pověst developerských společností

V českém prostředí je bohužel slovo developer poněkud zprofanované díky některým sporným projektům a ne vždy zvládnuté komunikaci prvních developerů v 90. letech minulého století.  Tehdy se někteří developeři nechovali zrovna takticky, své zájmy někdy prosazovali i proti vůli obyvatel dané lokality a někdy dokonce i v rozporu s platnou legislativou. Ale kladné zkušenosti s kvalitními developerskými projekty určitě převažují. Bez některých nových zajímavě navržených i postavených budov si už dnes města nedokážeme představit, protože do dané ulice a čtvrti přivedly nové obyvatele a rozšířily v nich i nabídku služeb.

V současnosti jsou pravidla pro nové developerské projekty poměrně přísná, všechny obce mají územní plány, které regulují, co přesně se kde smí stavět. Stavební řízení je u nás komplikované a dlouhé, takže dobrých bytových projektů je ve většině měst naopak spíše nedostatek. Navíc se kvalitní developeři snaží, aby byly jejich projekty budoucími sousedy přijímány bez konfliktů a vynahradily jim i dočasné nepohodlí spojené s výstavbou v blízkosti jejich obydlí či firmy. Řada rekonstruovaných i nových budov po celé republice díky developerům změnila tvář českých i moravských měst k nepoznání. Často tak z míst, která byla pro město spíše ostudou, vytvářejí nové dominanty a dokonce i turistické atrakce. Samozřejmostí je přitom spolupráce se špičkovými architekty i stavbaři. Dokážete si třeba představit, že by na místě Tančícího domu v Praze stála pořád ta nevzhledná proluka?

Nové stavby i rekonstrukce

Developerské projekty ale nemusí být jen nákladné budovy za stamiliony či dokonce miliardy korun. Developer se může ujmout i staršího činžovního domu a udělat z něj skvělé a moderní bydlení. Nebo přestavět opuštěnou dílnu na atraktivní kanceláře či lofty. Také investice v řádu desítek milionů může změnit danou lokalitu k nepoznání a možná i inspirovat další investory a developery, aby financovali další modernizaci okolních budov či pozemků.

Pokud se ve vašem okolí objeví nějaký developerský projekt, nebojte se. Ptejte se a sledujte, co se bude stavět. Možná se práce developera pozitivně odrazí i ve vašem životě, třeba díky novému dětskému hřišti, parkové úpravě či opravenému chodníku.

Jaká by mě být správná identita firmy?

Jaká by mě být správná identita firmy?

Představte si firmu jako člověka. Každý z nás je jedinečný. Odlišujeme se od sebe barvou vlasů, očí či pleti. Vyznáváme jiná náboženství, máme jiné názory a chování. Máme rádi svůj osobitý styl oblékání a své vlastní koníčky. Snažíme se, být jedineční, neoblékat se stejně, jako kolegové v práci, chovat se podle našeho uvážení a mít své vlastní názory. Hlavně nebýt uniformní. Všechny ty prvky dohromady tvoří naši celkovou image. Svou vlastní image by měla mít i jakákoliv společnost, říkáme tomu identita firmy (corporate identity). Identita firmy představuje soubor prvků, kterými se firma prezentuje na veřejnosti. Samotná identita firmy by měla být jednotná a nezaměnitelná. Měla by se odlišovat od konkurence, být snadná a jasně identifikovatelná. Identita firmy nepředstavuje jen samotný grafický design, ale stejně jako u člověka, je to celá image. Spojuje firemní kulturu, firemní hodnoty, tradice a styl firmy do jednotného celku.

V dnešní vysoce konkurenční době je nesprávné domnívat se, že není nutné pracovat na firemní identitě. K prezentaci firmy nestačí pouze webové stránky, důležitým marketingovým nástrojem je právě celá identita firmy.

Jak tvoříme identitu firmy?

Nejprve musíte pochopit, že je lepší oslovit grafické studio, než si například logo dělat sám. Bohužel tato práce je nevděčná a v České republice oproti zahraničí zatím naprosto nedoceněná. Jen malé množství firem doopravdy chápe, jak je brand důležitý, a že za kvalitní práci je potřeba zaplatit. To stejné platí v případě webových stránek, které jsou zastaralé a často nemoderní. Většina firem, které pochopily, že je nutné v současné době investovat volné finanční prostředky do firemní identity a online marketingu, prosperují.

Identita firmy tedy obsahuje vizuální identitu, firemní kulturu, produkt, image nebo také firemní komunikaci. Jedním z nejzákladnějších a nejdůležitějších prvků je logo. Proto by se měla věnovat velká pozornost výběru dobrého grafického studia, kterému tento úkol svěříte. Určitě si nepřejete, aby vaše logo nebo vizuální identita, kolovali na internetu pro pobavení grafiků.

Jak jsme již říkali, musíte počítat s tím, že grafická práce něco stojí. Je to práce kreativní, a za kreativitu si člověk bohužel musí připlatit. Z toho vyplývá, že by neměla být jediným kritériem cena. Úroveň a estetická kvalita všech firemních dokumentů, vizitek, katalogů atd. je velice důležitá, a to především z důvodu prvního dojmu, který získá budoucí klient. Jelikož vše vypovídá o chování a směru vaší firmy. Stejně tak i webová prezentace, která může významným způsobem přispět k posílení povědomí o vašich produktech, službách nebo značce.

Prezentace společnosti na veřejnosti je důležitá součást identity firmy. Tímto způsobem se vlastně sdělují základní i detailnější informace o firmě nebo o produktech potencionálním zákazníkům. Reklamní inzeráty by měly být zajímavé a poutavé, dobrá reklamní agentura by měla být schopna i poutavých textů. Firmy často zanedbávají ty marketingové nástroje, které jsou pro ně méně cenově náročné, ale zároveň efektivní. Jedním z takových je například polep auta tzv. Car image. Velice finanče nenáročné, ale zároveň poutavé. Většinou si všimnete auta, které vyčnívá z davu, a pokud má ještě poutavý a dobře provedený design, udělá větší reklamu než nějaké plakáty.

Jaké možnosti má léčba neplodnosti?

Jaké možnosti má léčba neplodnosti?

Neplodnost je v posledních letech velkým problémem mnoha párů. Postihuje nejenom muže, ale samozřejmě také ženy. Je to mimo jiné dáno také životním stylem, který dnes vedeme. A tak je třeba říci, že jednou z možností, jak neplodnost léčit, je začít s prevencí. Dostatek pohybu, zdravá strava, minimum stresových situaci a pobyt v čistých oblastech. Pokud je ale na tyto pokusy již pozdě, musí přijít na řadu lékař. Pojďme se tedy společně podívat na možné léčby neplodnosti, a to nejenom u žen, ale také u mužů.

Jak lze neplodnost léčit u žen?

Existují typy neplodnosti, které se dají léčit poměrně dobře, a to z toho důvodu, že dané problémy plynou především hormonů a tedy souvisí právě s hormonální léčbou. Ženě tak jsou nasazovány hormony, které její tělo potřebuje, a to z toho důvodu, aby mohlo opětovně docházet k dozrávání vajíček a také k tomu, aby byly uvolňovány z vaječníků. Díky tomu lze problémy s početím zcela eliminovat.

Neplodnost je ale možné léčit i tím, způsobem, že jsou ženě aplikovány speciálně upravené spermie do oblasti dutiny děložní. Pravdou samozřejmě je, že samotný problém s neplodností to nemusí přímo a korektně vyřešit, ale dojde k tomu, po čem žena touží. Dojde ke standardnímu početí a tedy k běžnému donošení dítěte. Přesto však žena může i nadále zůstat neplodná. Tedy abychom byly opravdu konkrétní, v tomto případě se jedná pouze o velmi lehká stádia neplodnosti, která mohou mít celou řadu různých vlivů, a nelze vyloučit, že by žena postupem času neotěhotněla běžnými metodami.

Jak lze neplodnost léčit u mužů?

I zde samozřejmě existuje několik metod, které se dnes aplikují. Pokud jde opět pouze o to, aby pár mohl mít dítě, dají se využít třeba metody umělého oplodnění, nebo takové metody, v rámci kterých mohou být upraveny spermie. Prioritou by v rámci samotné léčby však mělo být to, aby funkce a činnost pohlavních orgánů byla opět ta správná, jaká má být. Zde k tomuto dojde podobně jako u žen, a to pomocí hormonální léčby. Vždy ale záleží na skutečném konkrétním problému, stejně jako může záležet i na konkrétním stádiu, v rámci kterého se pacient nachází.

Měli byste vědet, že léčba neplodnosti má některé metody, které  jsou ale i chirurgické. Například mnoho mužů má pouze problémy s neprůchodností svých semenných cest, přitom samotné spermie jsou v naprostém pořádku. V takovém případě se poté vše řeší právě chirurgickými zákroky, v rámci kterých se průchodnost opět zlepší a mužské tělo začne fungovat tak, jak fungovat má.

Vliv může mít i psychika

Co je důležité dodat na závěr, to je fakt, že vliv na neplodnost může mít také psychika, a to jak jednoho, nebo obou partnerů. V takových případech místo hormonální nebo chirurgické léčby může přicházet na řadu léčba psychologická, v rámci které lze dané problémy také poměrně dobře a efektivně zvládnout.

Jak nejlépe pečovat o svou pleť?

Jak nejlépe pečovat o svou pleť?

Každá žena samozřejmě touží po tom, aby vypadala za všech okolností dokonale. Je to nejenom účes a líčení, ale stejně tak i oblečení, nebo doplňky. Co je ale také znakem krásy, to je přirozenost. A tak by měla být prioritou hlavně péče o pleť. A pokud i vás zajímá, jak na to, pojďte se podívat na několik osvědčených typů, které praktikujeme i v rámci naší redakce.

Základem je čistota a hydratace

To hlavní, bez čeho se pleť samozřejmě neobejde, to je dokonalá čistota a vzdušnost. Mějte na paměti, že stejně jako se mnoho buněk množí, jich mnoho také zaniká. I proto je vhodné pravidelné čištění, nejlépe potom peeling. Díky němu lze snadno odstranit všechny nečistoty a to nejenom na povrchu, ale i lehce v hloubce naší kůže. Zároveň je ale třeba nezapomínat na dokonalou hydrataci. Zde můžete vsadit jak na konkrétní krémy, tak i něco tak obyčejného, jako je voda. A jak? V první řadě stačí klasické oplachování, ale stejně tak i dodržování dostatečného pitného režimu.

Výhodou daných postupů je to, že vaše pokožka bude vypadat přirozeně krásně, bude moci dýchat a tak i okysličovat samotné buňky, což může vést k jejich bezproblémovému množení. Stejně tak ale lze těmito postupu lépe zamezit prvotní pocity stárnutí, jako jsou vrásky. Ty se mohou dnes objevit i po dvacátém roce věku.

Důležité je pleť také vyživovat

Pokud o pleť pečujeme výše uvedeným základním způsobem, je to samozřejmě dobře. Přesto je ale často třeba jí trochu pomoci. Stejně, jako dodáváme vitaminy našemu tělu, bychom je měli dodávat i naší pokožce. Ideální cestou jsou různé vyživující krémy, a to jak ty denní, tak samozřejmě i ty noční. Ty mohou dodávat naší pokožce vše potřebné, aby vypadala jasně, mladě a samozřejmě měla svou přirozenou pružnost a měkkost. Zároveň bychom ale měli volit i takovou kosmetiku, která dokáže eliminovat třeba to, pokud je naše pleť příliš mastná. Ideálním příkladem mohou být mladí lidé a tvorba akné. To je totiž odnepaměti problém číslo jedna.

Vliv na zdraví a krásu ale má i to, co jíme. Pokud máme pestrou stravu, je to velké plus. Roli by měla hrát hlavně zelenina, ale také ovoce. Jedině tak mohou být jak vitamíny, tak i různé antioxidanty vstřebávány přímo do naší pokožky.

Vyhýbejte se problémovým činnostem

Ve většině případů péče o pleť ale souvisí také náš běžný denní režim. Pokud je něco, co pleti logicky neprospívá, je to třeba kouření, pití alkoholických nápojů, nebo třeba pobyt v zakouřeném prostředí, nebo v prostředí s velkým množstvím smogu. Stejně tak jí ale neprospívají různé stresové a další situace, jelikož to vše má na její krásu a hlavně stav vliv. Ne nadarmo se totiž říká, že chcete-li vypadat dokonale, je třeba začít měnit svůj život. A to hlavně po stránce zdravého životního stylu. Ten je dnes to, na co nemá mnoho lidí čas, jelikož řeší pouze svou kariéru a samozřejmě také s ní související peníze.

Na jakou jít školu, abychom získali nejlepší práci?

Na jakou jít školu, abychom získali nejlepší práci?

Jako rodičům nám samozřejmě často záleží na tom, jaké zaměstnání bude mít náš potomek. To, z čeho si bude moci vybírat, často záleží na tom, na jakou chodil školu a jaké má vzdělání. V tomto ohledu nechce řada rodičů nic podcenit a tak samozřejmě srovnávají možnosti, jaké dnes existují. A jelikož členky naší redakce mají děti a chtějí pro ně to nejlepší, vrhli jsme se na zpracování tohoto tématu. Velmi přínosné jsou v něm služby společnosti Quacquarelli Symonds, která každoročně sestavuje žebříček těch nejvýznamnějších škol na celém světě. Pojďme zjistit, jaké to jsou.

Které patří mezi TOP 3

Začneme hned těmi třemi nejlepšími, jelikož pokud je absolvujeme, je jistota velmi dobré práce téměř samozřejmá. A pokud máte tip na první místo, je vysoce pravděpodobné, že se nemýlíte. Tou školou, která patří mezi nejlepší na světě, je britská univerzita Cambridge. I na druhém místě se však nachází škola z Velké Británie a jak mnozí jistě tuší, je to také největší konkurent té první. A tak nebudeme dále zdržovat a ihned řekneme, že se jedná o univerzitu Harvard. Trojici nejlepších neuzavírá žádná evropská škola, jelikož vydat se je třeba až do Spojených států amerických, kde má sídlo Massachusetts Institute of Technology.

Pokud bychom si ale chtěli daný žebříček přece jenom doplnit několika možnostmi, které se nacházejí poblíž naší země a jsou tak velmi dostupné, je to určitě ETH Zürich. Samozřejmě vysoké příčky získalo i několik dalších evropských škol.

Jak jsou na tom tuzemské vysoké školy?

V porovnání se světovými měřítky musíme říci, že příliš dobře ne. Přesto ale můžeme být rádi, že alespoň jednoho zástupce v daném žebříčku máme. Je to škola u nás pravděpodobně nejprestižnější, a to Univerzita Karlova v Praze. Ta se umístila za hranicí 250. místa, což sice není ideální, ale na druhou stranu je třeba brát to, že se jedná o porovnání v rámci celosvětového měřítka a jednoho konkrétního žebříčku. Jsou totiž i další, kde se umístění konkrétních škol může lišit. Jedním z nich je třeba i Times Higher Education a tam Karlova univerzita obsadila místo až ve třetí stovce. Podobně jako v prvním případě se však umístila i v žebříčku, který nese název ARWU.

Nezapomeňme na tuzemský pohled

Mezinárodní srovnání je tedy jasné a tak se můžeme vydat na konkrétní tuzemské srovnání. Ideálně podle konkrétního oboru. Mezi vyhledávaný dnes patří informatika. Pokud toužíte studovat právě v této oblasti, potom je vhodné navštívit ČVUT. Zklamáni ale nebudete ani v Liberci, jelikož tamní Technická univerzita vám je schopna zajistit řadu zahraničních výjezdů. Druhým zajímavým oborem, který má v našich zemích vysoké možnosti uplatnění, je strojírenství. Zde kupodivu nedominuje Praha, jak si mnozí myslí, ale je to město Brno a tamní Vysoké učení technické.

Ani humanitní obory ale nemusejí být nezajímavé. Psychologii je ideální studovat na Masarykově univerzitě, konkrétně Fakultě sociálních studií. V rámci sociologie zase vede již zmíněná Univerzita Karlova.

Jakými způsoby se můžeme vzdělávat doma?

Jakými způsoby se můžeme vzdělávat doma?

Jelikož jsme tým žen, které mají děti a které tedy byly také na mateřské, uvažovali jsme nad tím, jak by se dal daný čas využít k našemu sebevzdělávání. Samozřejmě výsledkem toho bylo, že ideální je studovat jazyky. Už jsme se ale nijak neshodli na tom, která metoda by byla ta nejlepší. Posouzení tedy necháme na vás. Přinášíme vám tři takové, které však považujeme za ty nejlepší, které dnes existují, pokud chcete využívat pouze váš čas a nechcete být na nikom a na ničem závislí.

Standardní samostudium

Tato metoda je dnes samozřejmě tou, která logicky patří mezi tu nejvyhledávanější. Důvod toho je jasný, a to hlavně takový, že si svůj čas organizujeme čistě podle svého. V tomto ohledu tak stačí mít dostatek učebnic a dalších studijních materiálů, které budeme pravidelně využívat. V rámci toho už si stačí vyčlenit čas, kdy se budeme danému studijnímu úkonu věnovat.

Výhodou je samozřejmě to, že nás nikdo netlačí. Je tak zcela na nás, kdy se budeme učit, nebo jak dlouho se budeme učit. Nevýhody však tato možnost určitě má. Patří mezi ně hlavně slabá vůle, a to v případě, kdy se nám zkrátka nechce. Nikdo nás totiž do učení nenutí. Další nevýhodou, nad kterou jsme přemýšleli, je i ta, že můžeme hned na samotném úvodu získat několik špatných návyků – třeba v rámci výslovnosti. Proto si myslíme, že je tato metoda vhodná až, když máme určité základy.

Dnes velmi propagovaný e-learning

Druhá metoda se lehce dotýká té první, pouze s tím rozdílem, že studujeme online, prostřednictvím počítačů, nebo také tabletů. Zde sice můžeme postupovat sami, ale mnohem častější jsou různé online kurzy. V rámci nich máme třeba týden na to, abychom si prošly konkrétní látku, zpracovali několik úkolů a třeba také napsali test, který ukazuje to, zda jsme ji opravdu zvládly. Ačkoliv tedy nejsme v přímém kontaktu s lektorem, jsme o něco více motivováni. Dnes navíc může vše fungovat zcela automaticky, a to tak, že dané testy vyhodnotí automatický systém. Nevýhodou poté může být to, že jsme omezováni určitým časovým limitem, do kdy musíme danou látku zvládnout. Přesto ale není nijak šibeniční.

Kurzy vedené na dálku

Poslední možnost má nejblíže ke klasickému kurzu. A to proto, že sledujeme lektora třeba prostřednictvím video streamu. Zároveň se ho můžeme prostřednictvím mikrofonu na cokoliv zeptat, nebo si cokoliv ověřit. Výhodou jsou samozřejmě hlavně jeho zkušenosti a to, že nám může velmi pomoci v začátcích. Na druhou stranu můžeme být omezováni tím, že danou výuku musíme podstoupit v předem daný čas. Sice z domova, ale přesto to může narušit naše plány. Alternativou však bývá to, že dané přednášky jsou archivovány a tak pokud nechceme být přímo online součástí, můžeme si je pustit dodatečně, až budeme mít náladu a chuť my sami.

Jaké spořicí produkty se dnes nejvíce vyplatí?

Jaké spořicí produkty se dnes nejvíce vyplatí?

Pokud máme peníze doma, nebo na běžném bankovním účtu bez možnosti úročení, je problém s tím, že peníze velmi rychle ztrácejí hodnotu, a to vlivem inflace. Proto je vhodné je rozmnožovat a také na nich i vydělávat. A pokud i vás zajímá, jak na to, připravili jsme v redakci článek, který vám několik variant přiblíží. Zároveň je i osobně ohodnotíme podle toho, nakolik si myslíme, že jsou dobrou volbou.

Jasně vede stavební spoření

Tím stále nejlepším produktem na trhu je takzvané stavební spoření. Mé kamarádky sice zmátl samotný název, ale rázem jsem vysvětlila to, že se nejedná o produkt, který musí být nutně spojený ses tavbou. Peníze, které na tento typ spoření vkládáme, lze totiž v budoucnu vybrat a použít skutečně na cokoliv, bez dokládání účelu. A to se týká i toho, kdy chceme libovolně využít částku získanou pouze z úroků, nebo částku získanou ze státních příspěvků. A právě tyto dvě možnosti patří mezi ty hlavní, jak se nám peníze množí. V minulosti nebylo problém získat úrok i 3 procenta a státní příspěvek řádově v několika tisících za rok. Navíc člověk mohl mít i několik různých spoření napříč řadou spořitelen. I proto tuto možnost hodnotíme jako nejlépe.

Životní pojištění je v závěsu

I zde může poměrně výrazně míst samotný název. A to proto, že sice se částečně jedná o pojistku, ale z hlavní části se opravdu jedná výhradně o produkt spořicí. Ten dnes sjednáme u různých pojišťoven, nebo také bankovních domů. Princip je takový, že si podobně jako u stavebního spoření střádáme peníze, které jsouce investovány v rámci různých fondů. Ty mohou být více či méně rizikové, což vede jak k tomu, že můžeme vydělat na vysokých úrocích, ale stejně tak je zde také nemalé riziko propadu. Samozřejmě to, jakým způsobem budou peníze investovány, můžeme zvolit na začátku a v budoucnu také měnit.

Spořicí účty a termínované vklady

Poslední dobrou možností na našem trhu jsou různé spořicí účty a termínované vklady. Zde je nutné říci, že případný zisk není tak velký, jako v případě zmíněných dvou variant výše. Na druhou stranu ale je třeba dodat to, že na spořicím účtu máme peníze stále k dispozici, a můžeme je ihned vybrat. Podobně jednoduché, ale s o něco vyšší časovou prodlevou to může být na termínovaných vkladech. U nich si navíc můžeme přesně určit to, na jak dlouho budou – třeba na měsíc, několik měsíců, ale také na několik let. I to patří mezi jedno pozitivum, a to i přesto, že úrokové sazby dosahují maximálně jednotek procent a žádné další příspěvky či investování nečekejte. Pozitivem však je to, že dané účty bývají pojištěny a tak i pokud banka zkrachuje, my dostaneme své peníze zpět, a to v zákonné výši, která se na pojištění vkladů vztahuje. I to je dobré brát v potaz ve chvíli, kdy se nad konkrétní výhodností rozhodujeme. Aspektů, které porovnávat, je totiž hodně.

Půjčky – můžete si je brát, ale také do nich investovat

Půjčky – můžete si je brát, ale také do nich investovat

Jako matky s dětmi jsme se i my dostali do několika finančních problémů, které souviseli hlavně s tím, jak malou stát dává mateřskou a jak velké jsou samotné výdaje. Naštěstí dnes už jsou dané problémy za námi. Pravdou ale zůstává, že je dobré, pokud jsme na dané situace připraveni. A to tak, že se snažíme naše peníze co nejlépe množit. Nyní však zapomeneme na klasiku v podobě různých účtů a spořicích produktů. Pokud chcete skutečně investovat, jde do třeba do půjček. Dnes na trhu existují dvě společnosti, které vám to umožní. Nazývají se Loanis a Bankerat.

Vše je ve vašich rukou

Pokud vás zajímá, jak vlastně investice fungují, potom si představte sebe jako poskytovatelku půjčky. Ostatně možná jste v dané situaci již byla – třeba jste půjčovala vašim známým, nebo přátelům. Daný koncept vám však umožní půjčit zcela cizím lidem. A to bez nutnosti toho, abyste měla firmu či živnostenský list, nebo povolení související s poskytováním úvěrům. Zkrátka jenom vezmete peníze a vyberete si, zda někomu půjčíte, nebo ne.

Dané weby totiž fungují na tom principu, že zde lidé půjčky poptávají. Jsou zde třeba problémoví klienti, kteří nemohou nic doložit, ale stejně tak poměrně solidní žadatelé. Třeba lidé s prací a dobrým výdělkem, kteří potřebují pár desítek tisíc. A pokud vás jejich poptávka zaujme, lze jim peníze nabídnout. A to za úrok, jaký si zvolíte.

Jak vyděláváte?

Samozřejmě na daných úrocích, o které si řeknete, nebo které požaduje žadatel. Pokud vám půjčku v daném termínu vrátí, je daný úrok právě váš zisk. A ten může zhodnotit vaše finance třeba i o 10, nebo i více procent ročně. A takovou možnost dnes žádná bankovní či spořicí instituce nenabídne. I proto dnes řada lidí, kteří mají peníze, investují právě tímto způsobem. Na druhou stranu je třeba podotknout, že nakolik je daný výdělek lákavý, existují logicky také rizika, která určitě nejsou nijak malá.

Co může hrozit?

Ten největší problém je ten, že daný člověk přestane splácet. To znamená, že máte malou šanci na to, že si to rozmyslí a opět začne. Na druhou stranu dané investiční weby jsou vám často nápomocny v tom, kdy peníze vymáhají. Přesto je to ale ten největší problém, který může hrozit, jelikož z vidiny velkého zisku může být i to, že o peníze během chvíle přijdete. Proto odborníci doporučují nedávat všechny peníze jednomu člověku, ale rozložit je na více půjček.

Druhým negativem je to, že peníze nebudete mít k dispozici. Pokud je poskytnete třeba i na několikaletou půjčku, dostáváte pouze pravidelné měsíční splátky. Přijde-li u vás nečekaný výdaj a také situace, kdy by se vám dané peníze hodily, máte smůlu. Proto je ideální investovat skutečně jenom tolik, kolik nebudete v následujících měsících ani letech určitě potřebovat.

Jakým sportem spálíme nejvíce kalorií?

Jakým sportem spálíme nejvíce kalorií?

Zajímá vás, jaký sport je nejlepší, pokud chcete spálit přebytečné kalorie? Zkusili jsme je za vás a tak můžeme přinést objektivní porovnání možností, které jsou ty nejlepší. Je totiž třeba vědět, že v souvislosti se zdravým životním stylem bychom pohyb rozhodně neměly vynechávat. Pokud chceme vytvarovat svalstvo, jdeme do posilovny. Chceme-li se ale hlavně zbavit tuků, zkusíme tyto:

Aerobik a podobné aktivity

Většina skupinových sportovních aktivit, které vycházejí z aerobního cvičení, jsou ty nejvhodnější, které vůbec existují. A to hlavně proto, že tělo po celou dobu tréninku dosahuje vyšší tepové frekvence, při které se zrychluje metabolismus a tak se tuky spalují rychleji, než kdy předtím. Mezi ideální příklad patří aerobic, Zumba, power joga a další podobná cvičení.

Pozitiva ale spatřujeme i v tom, že nikdy necvičíme sami. Zatímco doma bychom mohli po pár desítkách minut vzdát, zde nám to může být trapné a tak vydržíme až do konce. Ideální, pokud máme slabší vůli.

Běh, ale stejně tak i chůze

Neméně dobrou a neméně kvalitní aktivitou je i standardní běh. Běhat můžeme po celý rok, pokud máme náležité vybavení – oblečení. I zde je důležité hlavně udržovat tepovou frekvenci na zhruba 70 procentech maxima. Navíc míst, kde se dá nejlépe běhat, jsou desítky – můžeme jít na okruh atletického stadionu, můžeme běhat na cyklostezce, stejně jako lze vyrazit třeba do lesa. A zajímá-li vás i to, jak dlouho je vhodné běhat, měl by jeden trénink trvat 30 – 45 minut. Raději totiž déle a pomaleji, než ostrým tempem v řádu pár minut.

Pokud se na běh ještě necítíte, můžete samozřejmě zvolit také chůzi – nejlépe trochu svižnější. I díky ní lze dosáhnout podmínek, v rámci kterých bude vaše tělo dobře spalovat. Pokud navíc chcete procvičit i horní část těla, zkuste hole nordic walking. Ty sice původně sloužili zcela jiným účelům, ale dnes se vám za ně zaručeně nikdo smát nebude.

Skočte do vody, nebo na kolo

V rámci nejefektivnějších aktivit nezapomínáme ani na plavání. Ačkoliv tomu se řada žen vyhýbá, rozhodně je to chyba. Můžeme díky němu dosáhnout stejných výsledků, jako při běhu. Má navíc i několik dalších výhod, jelikož odstraníme bolest zad, nebo také méně namáháme své klouby. A jelikož řada bazénů je dnes vybavena i saunou nebo parní komorou, můžeme spojit námahu i s relaxací. I zde ale platí, že pobyt v sauně hubnutí také prospěje.

Poslední aktivitou je jízda na kole. Oblíbená činnost mnoha rodin, a to hlavně proto, že není nic příjemnějšího, než sobotní nebo nedělní rodinný výlet právě na kole. Díky husté síti cyklostezek dnes není problém vyrazit opravdu kamkoliv. A to s jistotou toho, že až přijedete, budete o mnoho tukových zásob lehčí. A to jenom proto, že budete šlapat do pedálů a vynakládat sílu potřebnou právě k samotné jízdě.

Jak správně zhubnout?

Jak správně zhubnout?

Nadváha je nejenom problém, na který upozorňují lékaři, ale je samozřejmě také problém, který se nelíbí nám. A to hlavně proto, že vlivem nadváhy zkrátka nemáme tak dokonalou postavu, jakou chceme. Většina z nás v naší redakci již vyzkoušela desítky různých zaručených diet, ale nakonec jsme všechny skončily u jediného – zdravého jídelníčku. Pojďte se tedy společně s námi podívat na to, co je dobré dělat pro dokonalou postavu.

Především vitamíny

To hlavní, bez čeho se naše tělo neobejde, je dostatečný přísun různých vitamínů. V tomto směru je čerpáme hlavně ze zeleniny, ale i ovoce. Díky nim tělo nejenom dobře funguje, ale zároveň se může také lépe pročišťovat a zbavovat všech nežádoucích látek. Ideálním zdrojem je v tomto směru hlavně čerstvá zelenina, která v rámci diety přijde vhod i proto, že má minimální množství kalorií. Doslova lze říci, že většiny druhů můžeme sníst, kolik chceme. Vyhýbat bychom se ale neměli ani ovoci. Zde je ale dobré zaměřit se na takové druhy, které jsou méně sladké a tím i méně kalorické.

Co dále nesmí chybět v jídelníčku?

Jsou to hlavně bílkoviny, jelikož v rámci nich můžou růst naše svaly, což se hodí také v rámci pohybu. Zde samozřejmě doporučujeme přísun bílkovin prostřednictvím jídel, jako jsou nízkotučné mléčné výrobky, vaječné bílky a výrobky z nich, ale stejně tak je dobrou volbou maso. Zde ale pozor, aby bylo dostatečně libové. Nejlepší je jak to kuřecí, tak samozřejmě velmi podobné maso krůtí.

Dodávat tělu je ale třeba i vlákninu. Ta během diety nejenom pomáhá navozovat pocit sytosti, ale stejně tak má vliv na to, aby naše tělo dokázalo dobře trávit. Ty můžeme čerpat z celozrnného pečiva, ale stejně tak i z celozrnných těstovin, tmavé rýže, nebo různých semen a obilovin.

Poslední správnou látkou jsou sacharidy. Nepleťme si je však s cukry, jelikož sacharidy jsou složitější a dokážou tělu dodat energii dlouhodobě. A to se hodí hlavně ve chvíli, kdy přidáváme sportovní aktivitu. Mezi nejznámější zdroje sacharidů patří třeba brambory, rýže, těstoviny, ale i již zmíněné pečivo. V tomto směru tedy můžeme jako zdroj označit četné přílohy.

Jak jíst?

Odpověď je jednoduchá – dostatečně a pravidelně. V daném ohledu je dobré rozdělit si jídla do pěti porcí denně, a ty v pravidelném rozmezí okolo tří hodin konzumovat během dne. A pokud je hlad, může pomoci zelenina. A pokud nevíte, co stále vařit, aby bylo jídlo pestré nebo chutné, doporučujeme inspirovat se podle krabičkových diet. Většina z nás si totiž vaří doma sama, ale právě podle daných receptů. Tím máme jistotou, že jíme správně, že hubneme, a přitom nás denní porce jídla vyjde s ohledem na cenu na zlomek té, kterou bychom standardně zaplatily. Stejně tak ale neplatíme za různé pseudo-poradce, kteří spíše prodávají „zázračné“ produkty.

Nejlepší destinace pro dovolenou

Nejlepší destinace pro dovolenou

Se životním stylem dnes souvisí i to, že bychom neměli trávit čas pouze v práci, nebo starostmi o domácnost. Každý muž i žena potřebuje čas od času příjemný odpočinek a tak se vyplatí vědět, kam jet na dovolenou. A tak pokud plánujete vyrazit, budou se vám hodit naše tipy na ta nejlepší místa, se kterými chybu neuděláte. Na některých členky naší redakce byly, a napsaná slova potvrzují. Některá ale jsou naprostou novinkou, kterou jistě v nejbližší chvíli vyzkoušíme. Pojďme na to.

Nebojte se exotiky

Čím samozřejmě začneme, to jsou země exotické, jelikož ty lákají rozhodně nejvíce. Začít je vhodné Egyptem, tedy státem, který najdeme v Africe. Zde je několik destinací, se kterými chybu rozhodně neuděláte. Těmi nejznámějšími jsou určitě Hurghada, Sharm El Sheikh, ale také ostrovní destinace Djerba. Pokud je něco, co je na Egyptu výjimečné, tak je to hlavně čistota vody a život v moři. Ideální, jak si užít nejenom klasické potápění, ale také šnorchlování.

Druhou exotickou destinací je Turecko, které je samo o sobě zajímavé tím, že leží jak v Evropě, tak i v Asii. I zde je několik vyhlášených destinací, a to Bodrum, Kemer, ale také Alanya. Právě poslední jmenované středisko má jednu z nejkrásnějších pláží v Evropě – pláž Kleopatra. Dokonale čisté moře, hrubší písek, nebo výhled na dominantu města – rozsáhlý hrad.

Kam v Evropě

Ani v Evropě rozhodně nebudete zklamáni. Dokonalým místem pro milovníky památek je Řecko. A jsou to hlavně antické památky, kterých si budete moci užívat každý den. K tomu přidejte i dokonalou kuchyni složenou ze zeleniny a ryb, popřípadě dokonalé počasí a tisíce drobných plážiček. A konkrétní místa? Rozhodně ta ostrovní, jako je Kréta, Rhodos, nebo ostrov Kos.

Hledáte-li naopak temperament a horkokrevné, přesto milé a společenské obyvatele, zkuste Španělsko. Nikoliv ale destinace pevninské, nýbrž ostrovní. Skvělý noční život si užijete na ostrově Ibiza, zatímco krásami přírody i pláží vás uchvátí Mallorca. A hledáte-li výjimečný luxus a dokonalé teplo, zkuste Kanárské ostrovy. Ačkoliv to mnoho lidí neví, i ty spadají právě pod Španělsko.

Klasika? Proč ne

Ačkoliv jsme se také lehce usmívali nad klasikou v podobě Chorvatska a Itálie, neznamená to, že musíte jet do destinací tipu Bibione, kde je více Čechů, než u nás. Chcete-li tyto země poznat trochu jinak, a to v rámci jejich skutečné krásy, zkuste ostrov Ischia, nebo také Sardinii, která je označovaná jako evropský Karibik. A pokud onou cílovou zemí má být Chorvatsko, zde určitě nic nezkazíte ostrovy Brač i Hvar.

Výhodou posledních dvou států je samozřejmě jejich dostupnost. Pokud máte menší děti, je často lepší taková dovolená s možností jízdy autem. Určitě je to pohodlnější, než letadlem, kde mohou malé děti vlivem nudy obtěžovat ostatní pasažéry. Alespoň takto na cestování malých dětí pohlížíme v redakci.